Nevýhody dřevostavby

Jako u každé věci na světě, i u dřevostavby se navzdory jejich kvalitám najde pár nevýhod.

Jednou z nich je hořlavost dřeva. Proto se v rámci každého projektu provádí protipožární opatření, které spočívá např. v protipožárních sádrokartonech atd.

V důsledku toho, že dřevo má své fyzikální vlastnosti, nelze po něm požadovat, aby zůstalo neměnné. Reaguje jak na změny teploty okolí, tak na vlhkost apod. Těmto nepříjemným změnám se předchází jednak kvalitním návrhem konstrukce, a také vhodnou technologií výroby, která tuto přirozenou vlastnost dřeva respektuje.

Dřevo je bohužel špatný zvukový izolant, proto je nutné přísně dodržovat kvalitně vypracovaný projekt zejména mezi 1. a 2. podlažím.

Pokud si nenecháte dřevostavbu vystavět u kvalitní firmy, hrozí, že v důsledku špatně navržené či špatně provedené skladby stěny bude docházet ke kondenzaci vlhkosti na stěnách a ke vzniku plísní.

K nevýhodám dřevostaveb patří také jejich nižší odolnost proti živelným pohromám, jako je např. vichřice nebo uragán. Na druhou stranu dřevěné domy lépe odolávají povodním či seizmickým otřesům.

Další nevýhodou dřevěných konstrukcí  je také jejich nižší životnost a trvanlivost, a to hlavně u těch dřevěných částí, které jsou v nechráněných nebo náročných, klimaticky extrémních podmínkách (např. dřevěné mosty apod.). Morální opotřebení dřevěné stavby přijde cca po 50 letech, životnost a funkčnost však dosahuje 100 a více let. Viz. zachované dřevěné mosty, lávky, kostelíky, sruby apod.