Výhody dřevostavby

Pořízení dřevostavby je výbornou volbou a to hned z několika důvodů. Mezi její hlavní přednosti patří velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti, díky kterým ušetříte spoustu peněz za vytápění, které je snad každým rokem nákladnější. Tuto výhodnou vlastnost zajišťuje zejména izolace nosné stěny minerální vatou s doplněním fasádního izolantu. Díky nízkým tepelným ztrátám je možno vytápět dřevostavbu i poměrně drahou elektřinou.

Další výhodou je nízká akumulační schopnost dřevostavby, což v praxi znamená, že jakmile spustíte topení, hned je v místnosti teplo. Navíc po vypnutí topidla místnosti hned nevychladnou a naopak díky již zmíněným velmi dobrým tepelně-izolačním vlastnostem se teplo v místnosti udrží delší dobu. Vhodnou volbou je také klimatizace.

Neméně důležitou předností je také větší obytný prostor dřevostaveb, který vznikne díky mnohem užším stěnám, než je běžné u cihlových staveb. Tím ušetříte několik m2 prostoru.

I v souvislosti se životním prostředím je dřevostavba lepší volbou. Při výstavbě dřevostavby vzniká tzv. „Uhlíková stopa“, tedy vypuštěné skleníkové plyny. Dřevo ke svému růstu potřebuje CO2 a naopak produkuje kyslík, výsledný efekt je tedy pro přírodu pozitivní.

Mezi další nesporné výhody patří rychlost stavby. Kromě základové desky a betonových podlah jde o tzv. „suchou stavbu“, je tedy možné ji budovat v kterémkoliv ročním období.

I variabilita a flexibilita dřevostaveb jistě klienty potěší, protože mnoho z nich se rozhodne na poslední chvíli udělat ve stavbě úpravy a to u dřevostavby není zdaleka takový problém, jako u cihlové budovy. I u již postavené dřevostavby lze provést změny, které by u cihlového domku představovaly větší zásah, např. bourání příčky apod.

Dalšími výhodami jsou ekonomická úspornost, která obnáší i několik set tisíc Kč oproti klasickým technologiím, a téměř bezúdržbový provoz. Doporučujeme také kvalitní parketové podlahy.