Difúzně uzavřená konstrukce

Difúzně uzavřená konstrukce je u dřevostaveb dá se říci klasika, pro kterou se v současné době stává konkurentem difúzně otevřená konstrukce.

Difúzně uzavřená konstrukce má velkou výhodu zejména u pasivních a nízkoenergetických domů, protože díky ní můžete významně ovlivnit tepelné ztráty.

Samozřejmě, jako každá technologie, i tato má pár nevýhod. U dřevostaveb s uzavřenou konstrukcí vzniká zejména při zimním topení nadměrná vlhkost, která by se za normálních okolností mohla srážet v konstrukci dřevostavby a vznikalo by tak ideální prostředí pro růst dřevokazných hub či hmyzu. Časem by hrozilo i trvalé narušení celé stavby. Proto se v difúzně uzavřené konstrukci montují do stěn parozábrany, které tomuto jevu předchází.

U zděného domu nebo u dřevostaveb s difúzně otevřenou konstrukcí unikají páry přes konstrukci do exteriéru. To u difúzně uzavřené konstrukce díky již zmiňovaným nezbytným parozábranám není možné, proto je nutno zajistit odvětrávání. U pasivních a nízkoenergetických domů by však pouhé větrání okny bylo kontraproduktivní, proto se u těchto typů dřevostaveb odvětrávání řeší pomocí digestoří nebo krbem. Vhodnějším řešením je použití nuceného větrání s rekuperací či větracího systému.

Tento typ konstrukce je sice složitější na výstavbu, ale vychází levněji než otevřená konstrukce a je prověřen odborníky, kteří s ní již mají zkušenosti. Nevýhodou je sušší vnitřní klima dřevostavby a nebezpečí, že by mohla být při užívání stavby parozábrana porušena. Z tohoto důvodu je před parotěsnou fólií namontována tzv. instalační předstěna, která slouží jednak pro vedení všech rozvodů (elektroinstalace, vodoinstalace, topení atd.) a která zároveň parozábranu chrání i v případě, že budete chtít na stěnu třeba namontovat poličku apod.