Materiály pro dřevostavby

Výběr materiálu ovlivňuje kvalitu a životnost celé dřevostavby.

Na spodní část domu se obvykle používají hranoly, které jsou více smolnaté a tudíž odolnější proti vodě a povětrnostním vlivům. Bývají nejčastěji vyrobeny z modřínu nebo douglasky, což je jehličnan podobný jedlím či smrkům.

Na další části domu, které jsou více chráněny střechou, se používají smrkové, jedlové nebo borové trámy, které vynikají skvělými konstrukčními a izolačními vlastnostmi.

Pro konstrukci dřevostavby se nejčastěji používá řezivo a desky. V současné době se dává přednost kvalitnějšímu, speciálně sušenému a hoblovanému řezivu před levnějším řezivem, které bylo hojně používáno v minulosti. Tomuto řezivu hrozily prasklinky a bylo nutné jej ošetřit chemickou ochranou proti plísním a škůdcům, proto se od něj v dnešní době pomalu upouští.

Nejčastějším deskovým materiálem pro dřevostavby jsou v současné době OSB desky. Jde o o dřevoštěpkové desky, které se vyrábí v různých formátech a tloušťkách, s drážkou i bez ní. Pro umístění v interiéru mívají broušený povrch. Tyto OSB desky mají mnohostranné použití, hodí se na konstrukci stěn, podlah, stropních konstrukcí apod.

Další volbou mohou být MFP desky, které jsou obdobou OSB desek.

Do difuzně otevřených systémů jsou vhodné DHF desky. Jde o dřevovláknité desky s nízkým difuzním odporem. Jejich obdobou jsou DFF desky.

Pro požárně namáhané konstrukce je vhodné využití tzv. cementotřískových nebo cementovláknitých desek. Tyto desky se také používají na fasádách jako desky pohledové.

Nejrozšířenějším typem desek pro vnitřní povrchy jsou sádrokartonové desky. Tyto desky se upevňují na systémový ocelový rošt a jsou vhodné pro stěny, stropy, příčky, atd. Vyrábí se v různých formátech a tloušťkách. Dostupné jsou ve třech variantách – klasická, protipožární a deska do vlhkých prostor. Jejich obdobou jsou sádrovláknité desky. Vyzkoušet můžete také parketové podlahy.